Tie terveyteen

Tämä on varmasti yksi kaikkein mietityimmistä aiheista maailmalla. Jokainen ihminen tavoittelee terveyttä ja monen ihmisen tärkein toive elämässä on pysyä terveenä. Onhan tämä ihan loogistakin, nimittäin terveenä oleminen on yksi elämän ja onnellisuuden tärkeimmistä pointeista. Terveenä ihminen jaksaa enemmän ja silloin myös mieliala pysyy terveenä. Terveyteen kuuluu monia eri puolia, jotka saattavat olla hyvinkin yksilöllisiä. Tässä artikkelissa perehdytään hieman enemmän terveyteen.

Terveys on kuitenkin hyvin laaja käsite ja siihen liittyy monta eri asiaa. Sana terveys voidaan myös määritellä monena eri asiana. Terveys tarkoittaa usein kehon ruumiillista ja hengellistä hyvinvointia. Sanana se sisältää sosiaaliset ja henkilökohtaiset voimavarat kuin myös fyysisen kyvyn toimia. Terveys on myös ihmisoikeuskysymys ja se vaikuttaa huomattavasti ihmisten väliseen tasa-arvoon, jolloin huonompi osaisilla on usein myös huonompi terveys. Täten terveyteen voidaan luokitella ns. rikkaiden ihmisten terveyteen ja köyhien ihmisten terveyteen, vaikka niiden kuuluisi olla yksi ja sama asia. Hassua kuitenkin on, että usein rikkaiden maiden ja köyhien maiden sairaudet poikkeavat huomattavasti toisistaan.

Tärkein terveydestä puhuttava asia on kuitenkin mielenterveys. Se tarkoittaa käytännössä ihmisen henkistä hyvinvointia, joka on myös yhteydessä moniin fyysisiin sairauksiin. On sanonta, että suru voi sairastuttaa. Tämä sanonta pitää tutkimusten mukaan paikkansa tarkoittaen, että ihmiset joilla on heikompi mielenterveys, ovat usein myös alttiimpia muille sairauksille. Mielenterveys on kuitenkin laaja käsite, joka pääasiassa tarkoittaa ihmisen psyykkistä hyvinvointia, riittävää kykyä sopeutua sosiaaliseen maailmaan ja muuhun ympäristöön. Tässä tarkoitetaan erilaisia mielisairauksia, mielenvikoja tai masennusta.

Toisena taas puhutaan fyysisestä terveydestä, joka tarkoittaa ihmisen kehon hyvinvointia. Tähän käsitteeseen kuuluu erilaiset fyysiset sairaudet jotka voivat olla elämän aiheuttamia tai sitten niiden kanssa on syntynyt. Fyysiset sairaudet ovat kuitenkin nykypäivänä useimmissa tapauksissa hyvin hoidettavissa ja riippuen sairaudesta, niiden kanssa on usein myös mahdollista elää lähes normaalia elämää. Tämä koskee kuitenkin vain osaa ja fyysisiä sairauksia on lukemattomia, joissa mahdollisuudet riippuvat aina täysin sairaudesta. Fyysiseen terveyteen lasketaan myös pienemmät sairaudet kuten mahatauti tai flunssa. Nämä ovat kuitenkin usein vain lyhytkestoisia sairauksia, joista selviää usein muutamassa päivässä.

Miten sitten pysyä terveenä?

kaikki vihaavat saavat flunssaa

Tämä kysymys pyörii myös monen mielessä. Jokainen inhoaa sairastumista flunssaan tai johonkin muuhun sairauteen. Jokaisen pelko on myös sairastua pysyvästi, joten omaa terveyttä ja hyvinvointia pyritään pitämään yllä mahdollisimman tehokkaasti. Kannattaa kuitenkin muistaa, että liika terveydestä huolehtiminen saattaa aiheuttaa sairauksia, kuten ylitsepääsemättömän stressin.

Tärkein asia terveyden ylläpitämiselle on monipuolinen elämä. Tämä pitää sisällään tasapainon kaiken elämässä tapahtuvan välillä kuten työn, vapaa-ajan, sosiaalisen elämän ja harrastusten. Näiden tasapaino on elintärkeää omalle terveydelle. Jonkin asian puuttuminen saattaa aiheuttaa uhan terveydelle, jolloin ihminen ei voi psyykkisesti hyvin. Esimerkiksi sosiaalisen elämän puute saattaa aiheuttaa yksinäisyyttä ja sitä kautta masennusta.

Toinen yhtä tärkeä asia terveydessä on terveelliset elämäntavat. Tähän sisältyy usein monipuolinen ja riittävä urheilu, sekä monipuolinen ja terveellinen ruokavalio. Näiden kahden asian ylläpitäminen auttaa edistämään terveyttä. Näillä on mahdollista välttää psyykkisiä ja fyysisistä sairauksia. Monipuolinen ruokavalio antaa kaikki tarvittavat ravinteet kehoon, joka pitää kehon terveenä ja auttaa sitä välttämään syysflunssat. Monipuolinen liikunta taas pitää yllä yleiskuntoa, jolla on terveellisen ruokavalion kanssa yhtä suuri merkitys kehon terveydessä. Se auttaa kehoa pysymään skarppina ja valmiina taistelemaan ulkoisia aiheuttajia vastaan.

Kaikki sairaudet eivät kuitenkaan välttämättä ole riippuvaisia itsestä ja ne saattavat yllättää terveellisestä elämästä huolimatta.